FORNOVOGAS S.r.l. je jedna od vodećih kompanija u svetu za proizvodnju kompresora za komprimovani prirodni gas (CNG) i distribuciju komprimovanog prirodnog gasa.Elettrico d.o.o © 2013